VÝKONY

Zariadenie je štruktúrované pre liečbu ochorení vyžadujúcich chirurgický výkon v odboroch všeobecná chirurgia, plastická chirurgia, urológia a ortopédia.

LOKALITA

Naše pracovisko je umiestnené v rekonštruovaných priestoroch polikliniky sídliska Sever v meste Prievidza.

Predstavujeme Vám moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v nadštandardných podmienkach, ktorého činnosť bola zahájená po obdržaní

„Rozhodnutia o povolení poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení so zameraním sa na výkony jednodňovej starostlivosti"

NAŠE SLUŽBY

■operácie všeobecnej chirurgie
■laparoskopické operácie všeobecnej chirurgie – žlčník, pruh
■operácie ortopedické – aj artroskopické
■operácie urologické
■operácie plastickej chirurgie

TOP