Spoznajte nás
O nás
CIBAMED Prievidza, s.r.o. je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v nadštandardných podmienkach. Zariadenie je štrukturované pre liečbu ochorení vyžadujúcich chirurgický výkon v odboroch všeobecná chirurgia, plastická chirurgia, urológia a ortopédia.

Naše pracovisko je umiestnené v zrekonštruovaných priestoroch polikliniky sídliska Sever, vzdialené od centra mesta Prievidza cca 1 km. Zariadenie spĺňa najnáročnejšie kritériá na prevádzku modernej chirurgickej jednotky - čakáreň, príjmová ambulancia, anesteziologická prípravovňa, operačný sál pre malé výkony v lokálnej anestézii, sterilizačná miestnosť, operačný sál, hygienický filter, pooperačná izba, sociálne zariadenia a denné miesnosti. Operačné sály a miestnosť pre sterilizáciu sú klimatizované, zariadené špičkovými prístrojmi. Pooperačná izba je s vlastným sociálnym zariadením.

Všetky výkony sú vykonávané vysoko erudovanými chirurgami vo svojich odboroch formou operatívy známej vo svete pod pojmami One Day Surgery, One Day Care, Tagesklinik. Operačný výkon sa vykonáva pri maximálnej kvalite ambulantne a pacient v ten istý deň, alebo na druhý deň odchádza do domáceho ošetrenia.

Jednodňová chirurgia znižuje liečebné náklady, šetrí čas pacienta, rešpektuje maximálne jeho súkromie a osobnosť a je ideálna najmä pre tých, ktorí sa horšie adaptujú na nemocničné prostredie, uprednostňujú rýchle riešenie svojho zdravotného problému a včasný návrat k svojej rodine.

 

TOP