Urológia

Spektrum výkonov:


operácia hydrokély
operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
operačná repozícia parafimózy
frenuloplastika pre frenulum breve
plastika varikokely
orchiektómia pri atrofickom semenníku
orchiektómia pre karcinóm prostraty
divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
resekcia carunkuly uretry
sterilizácia muža
resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
resekcia kondylomát na penise
diagnostická cystoskopia
zavedenie ureterálnej endoprotézy

Máte otázku ?

Radi Vám odpovieme po vyplnení

TOP