IMFORMÁCIE PRE VÁS

Pokyny pre pacientov:

 • Prosíme pacientov, aby si k operačnému zákroku priniesli:

 • pyžamo

 • prezuvky

 • toaletné potreby

 • zdravotný záznam

 • preukaz poistenca

 • kompletné predoperačné vyšetrenie – interné a anesteziologické

 • Ak užívate lieky dlhodobo, treba si ich priniesť.

 • V prípade užívania salicylátových prípravkov (napr. Anopyrín) a liekov na riedenie krvi – prerušiť užívanie týždeň pred operačným termínom.

 • Hormonálnu antikoncepciu vysadiť ihneď po objednaní sa na operačný zákrok.

 • Tekutiny – najlepšie neochutené minerálky, podľa druhu operačného zákroku.

 • Ľahká strava na večeru – pečivo (v prípade, že je možné jesť po operačnom výkone alebo samotnej anestézii)

 • Večer pred operáciou od 18:00 hod. nejesť a nepiť od 24 hod..

 • Ráno v deň operácie bez tekutín a bez stravy.

 • V deň prepustenia si treba zabezpečiť odvoz – nesmiete šoférovať.

 • V prípade nejasností alebo zmeny operačného termínu kontaktovať ambulanciu na tel. č. 046/5404171.

 • Všeobecných zmluvných lekárov prosíme zrealizovať interné a predanestetické vyšetrenie (KO + hemokoagulačné faktory, hepatálne testy, inogram, urea, kreatinín)

 • Objednanie pacientov na anesteziologické vyšetrenie možno realizovať aj v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na tel. č. 046/5112 625. 

TOP